Mr.Ittichai Janthawong Thailand @2019

Welcome

 

Pokemon Go Article

www.pokemongoarticle.com

การจับ Pokémon

การจับโปเกมอนนั้นเป็นทีเด็ดทั้งหมดของเกมเลยก็ว่าได้และเมื่อคุณหาโปเกมอนจนเจอ ให้กดเลือกที่ตัวโปเกมอน คุณจะเข้าสู่ระบบการสู้รบ

โดยใช้ภาพของกล้องของโทรศัพท์เป็นพื้นหลังหรือถ้าอยากปิดการใช้งานภาพพื้นหลังของกล้อง พื่นหลังก็จะเปลี่ยนเป็นภาพพิเศษ

อาจจะเป็นป่าหรือแม่น้ำแล้วอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและสถานที่ตั้ง

การจับโปเกมอน คือการโยนลูกโปเกบอลให้โดนจุดที่โปเกมมอนอยู่ ซึ่งคุณจะต้องมุ่งเป้าที่ตัวโปเกมอนและโยนลูกโปเกบอลบอล

สามารถโยนพลาด ลูกโปเกบอลจะปาออกไปในทิศทางที่คุณลากบนหน้าจอ ยิ่งลากยาวยิ่งโยนออกไปไกล นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ 

โดยการคุณสามารถวนนิ้วที่หน้าจอปั่นลูกโปเกบอลก่อนที่คุณจะโยนมัน จะทำให้ได้รับโบนัสเล็ก ๆน้อยๆจากการหมุน

ตอนจับโปเกมอนเมื่อคุณกดโยนลูกโปเกบอล คุณจะเห็นวงกลมกระพริบอยู่ที่บริเวณตัวของโปเกมอน สีต่างๆของวงกลมนี้แสดงให้เห็น

ถึงระดับความยากในการจับ

– สีเขียว จับง่าย แทบจะไม่ดิ้นหลุดออกมาจากบอล

– สีเหลือง มีโอกาสดิ้นหลุดจากบอลเล็กน้อย

– สีส้ม มีโอกาสดิ้นหลุดจากบอลสูง

– สีแดง จับยากมาก มีโอกาสจับได้ต่ำ

ถ้าโยนโปเกมอนบอลโดนในวงสีขาวรอบๆ ตัวโปเกมอน จะได้โบนัส และถ้ายิ่งโยนโดนจุดศูนย์กลางมากเท่าไหร่ยิ่งได้โบนัสเยอะขึ้น